Sigríður Hulda Jónsdóttir


Steinás 8, 210 Garðabæ   • s. 6156400 • shjradgjof@shjradgjof.is

MENNTUN


2013                Háskóli Íslands, meistarapróf í náms- og starfsráðgjöf

Labour Market Competences in the 21st Century

1994                Háskóli Íslands, diploma í náms- og starfsráðgjöf

1991                Háskóli Íslands, kennslufræði til kennsluréttinda

1989                Háskóli Íslands, BA próf í uppeldis- og menntunarfræði

1984                Menntaskólinn á Akureyri, stúdent af félagsfræðibraut

 

 

STARFSREYNSLA


2013-       Framkvæmdastjóri hjá SHJráðgjöf

2007- 2013      Forstöðumaður Stúdentaþjónustu HR sem er átta manna stoðsvið.

Undir Stúdentaþjónustu heyrir náms- og starfsráðgjöf skólans og atvinnuþjónusta.  2011 var alþjóðaskrifstofa HR sett undir Stúdentaþjónustu. Forstöðumaður stýrir einingunni ásamt þátttöku í stefnumótun og þróun innan háskólans.

2007-       Kennsla fyrir Opna Háskólann, HR: Árangursrík samskipti á vinnustað; Jafnvægi og vellíðan; Ögrandi viðskiptavinir, o.fl.

2008- 2010     Ráðgjafastörf fyrir Keili

2006- 2007      Verkefni fyrir námsráðgjöf HR s.s. hugmyndavinna,  hópráðgjöf o.fl.

2007         Verkefnisstjóri og kennari í Hjallastefnubrú fyrir starfsmenn hjá Hjallamiðstöðinni

2007         Námsefnisgerð; Sjálfsstyrkingarefni fyrir fanga. Unnið fyrir Mími-Símenntun og  Fangelsismálastofnun

2007         Kennsla og umsjón með leikskólabrú fyrir sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu

2006-2007       Ritstörf fyrir tímaritið Húsfreyjuna

2006         Hugmyndavinna fyrir Kaupás vegna markaðsmála fyrir Nóatúnsverslanirnar og heimasíðu/netverslun

2006       Unnið að þróun á nýju námskeiði fyrir ungmenni fyrir Námsflokka Reykjavíkur

2006       Verkefnisstjóri Viku símenntunar hjá Mími-Símenntun

2006       Verkefnisstjóri í gerð forvarnastefnu fyrir bæjarfélagið Garðabæ

2006       Verkefnisstjóri að skipulagi forvarna fyrir Kópavogsbæ

2005-2007      Umsjón með ýmsum námskeiðum fyrir Mími-Símenntun s.s. stefnt aðstarfsframa, sjálfsstyrking, samskipti á vinnustað, áhugasviðsgreining, markmiðssetning og framtíðarsýn, lífsstíll, streita og þunglyndi, siðfræði, atvinnuleit, ferilsskrá og atvinnuviðtal, uppeldis- og sálfræði o.fl.

2005-2007      Ráðgjafi fyrir Háskólann í Reykjavík í þróunarmálum og stefnumótun varðandi þjónustustefnu skólans, stýrði hóprágjöf o.fl.

1997-2009      Störf á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytis:

·Verkefnisstjóri í forvörnum framhaldsskólanna, 1997-2012

· Ráðgjöf og úrlausnir vegna ungmenna sem ekki fá skólavist, 2006-2007

·Í stjórn starfshóps á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga 2000-2001

·Í stjórn starfshóps á vegum R&G o.fl. 2000-2001

·Seta í Áfengis- og vímuvarnaráði tilnefnd af menntamálaráðherra 1998-2003

·Seta í stjórn Fjölsmiðjunnar frá upphafi

2003-2006     Verkefnisstjóri ,,Vertu til”. Forvarnaverkefnis  Lýðheilsustöðvar og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Unnið með 23 sveitarfélögum á landinu. Hugmyndavinna, stefnumótun, aðgerðaráætlun, framkvæmd, mat og eftirfylgni.

1989-2004     Náms- og starfsráðgjafi og kennari við Fjölbrautaskólann í Garðabæ.

2004       Verkefnisstjóri vegna athugunar á stöðu ungmenna í Garðabæ sem ekki hófu nám í framhaldsskóla eftir 10. bekk

2002-      Ráðgjafi í Eyjaverkefni ÁVVR

1999-2004     Stjórnarseta í faghópnum ,,Forvarnir í framhaldsskólum” á vegum ÁVVR

2000-2004      Ritstjórn á vefsíðunni femin.is/sambönd

1992       Félagsvísindastofnun Háskólans, unnið að starfslýsingarbók á vegum Gerðar G. Óskarsdóttur.

1985-1990      Sumarvinna með háskóla í gestamóttöku og veitingasal á Hótel-Eddu Stórutjörnum, Ljósavatnsskarði, fimm sumur.

1984-1985      Grunnskólakennari í Síðuskóla á Akureyri. Umsjónarkennari með tvær bekkjardeildir.

1980-1984      Verkstjóri. Á menntaskólaárunum vann ég sem verkstjóri skólagarða Akureyrarbæjar á sumrin.

 

ÚTGEFIÐ EFNI


2011       WATCH Handbók um hópráðgjöf gefin út af Schultz í Danmörku.

2004       WATCH Handbók um hópráðgjöf, gefin út á ensku. Endurútgefin 2008.

2001       Námsefnisgerð í lífsleikni á vegum Menntamálaráðuneytis.  Gefið út af IÐNÚ.

 

ERLEND RANNSÓKNARVERKEFNI


2010-2012       Evrópskt rannóknarverkefni IT-Clex stýrt frá Spáni um hópráðgjöf og stuðning við atvinnuleitendur og nemendur í brotthvarfshættu.

2007-2010       Evrópskt Leonardo da Vinci rannsóknarverkefni RETAIN stýrt frá Svíþjóð, um leiðir til að vinna gegn brotthvarfi ungmenna úr skólakerfinu.

2004-2007      Þróunarverkefni PPS Leonard da Vinci v/ brottfalls úr námi og stuðnings við nemendur. Umsjón með verkþættinum FPPS þar sem bæjarfélag byggir upp stuðningsnet sérfræðinga til að styrkja unglinga sem talist geta í áhættu varðandi frávikshegðun.  Einnig unnið í verkþættinum Risk Detector sem er skimunarpróf sem ætlað er að segja til um nemendur sem eru í brotthvarfshættu frá námi.

2001-2004       Leonardo da Vinci þróunarverkefnið SPIDERWEB. Stuðningskerfi fyrir nemendur í áhættuhópum og hópráðgjöf.

1997       Evrópskt samstarfsverkefni á vegum Comeníusar, um samþættingu í skólastarfi.

 

ÁBYRGÐARSTÖRF OG NEFNDIR


2010-2014     Formaður skólanefndar Tónlistarskóla Garðabæjar.

2010-2012     Formaður Kappadeild, Delta Kappa Gamma, Félag kvenna í stjórnunarstörfum.

2008-2010     Varaformaður í Kappadeild, Delta Kappa Gamma, Félag kvenna í stjórnunarstörfum.

2008-2010     Stjórnarmaður og varaformaður í stjórn Fjölsmiðjunnar.

2009-2012     Formaður Sjálfstæðisfélags Garðabæjar.

2008-2009     Varaformaður Sjálfstæðisfélags Garðabæjar.

1999      Stjórnarmaður í verkefnastjórn Jafningjafræðslunnar, fulltrúi HÍK.

1998-2002     Stjórnarmaður í Áfengis- og vímuvarnaráði tilnefnd af menntamálaráðherra.

1993-1996     Stjórnarmaður í fræðslunefnd Félags náms- og starfsráðgjafa.

 

ENDURMENNTUN, STYRKIR OG NÁMSFERÐIR


2013      Námsferð til Barcelona með áherslu á stefnumótun háskóla varðandi atvinnuþjónustu fyrir nemendur.

2012      Námsferð til MIT, Boston með áherslu á móttöku nýnema og nýliðaþjálfun.

2010      Heimsókn í Columbia University, USA.

2010      Heimsókn í þrjá háskóla í Valencia á Spáni.

2009      Heimsókn í University of Copenhagen og CBS, Danmörku.

2008      Heimsókn í þrjá háskóla í Minneaoplis, USA.

2007      Ráðstefna um skólastjórnun á vegum ICP á Nýja-Sjálandi.

2004-2007     Fundir vegna Leonardo da Vinci verkefnis PPS á Spáni, Grikklandi og í Noregi.

2006       Ráðstefna um menntamál í Róm á vegum ESHA.

2003-2005       Fundir vegna Leonardo da Vinci verkefnis Spiderweb á Írlandi og í Slóvakíu.

2005       Ráðstefna um skólastjórnun á vegum ICP í Höfðaborg, Afríku.

2003       Námskeið í Edinborg um nýjungar í menntamálum og forvarnamál.

2000       Námskeið í Minneappolis um menntamál og forvarnir.

1999       Ráðstefna um skólastjórnun á vegum ICP í Finnlandi.

1998       Forvarnarráðstefna í Austurríki á vegum menntamálaráðuneytisins.

1998       Styrkur frá Rótarý-hreyfingunni á Íslandi, þriggja vikna náms- og kynnisferð til Oklahoma, USA.  Hélt erindi á 12 Rótarý fundum; kynnti Ísland og menntamál á Íslandi.

1996       Ráðstefnu á Álandseyjum sem fulltrúi Félags náms- og starfsráðgjafa.

1995       Fulbright styrkur C.I.P., sex mánaða dvöl í San Francisco. Stafsþjálfun á fjórum vinnustöðum; Career Resources Development Center, Berkeley University, City College, Hospitality House.

 

KENNSLA OG ÁBYRGÐ Á NÁMSKEIÐUM HÉRLENDIS OG ERLENDIS


Hef skipulagt og stjórnað ótal námskeiðum og ráðstefnum hér á landi og erlendis. Hef haldið margs konar námskeið um samskipti og samvinnu, þróunarstörf og stefnumótun, ráðgjöf og þjónustu, menntamál, forvarnir, lífsleikni o.fl. Bjó í hálft ár í USA þar sem ég var við nám og störf.

Má þar nefna:

 • Kennsla á námskeiðum fyrir stjórnendur og almenna starfsmenn ýmissa fyrirtækja um samskipti og mannauðsstjórnun fyrir Opna Háskólann, HR 2012-2013. Sjá fylgiksjal sem sýnir nafn námskeiða, mat og umsagnir þátttakenda á námskeiðinum. Námskeiðin eru m.a. um árangursrík samskipti, að ná árangri undir álagi, krefjandi viðskiptavini, vellíðan og jafnvægi.
 • Kennsla í samskiptum og hópráðgjöf fyrir stjórnendur í menntamálum í Evrópu; Bled, Slóveníja, 2011, 2012, 2013.
 • Kennsla í hópráðgjöf og stefnumótun fyrir skólastjórnendur og námsráðgjafa í Danmörku, 2012.
 • Kennsla í Vín, Slóveníu og Tékklandi fyrir skólastjórnendur og fleiri um stuðning við nemendur innan skólakerfisins, 2010.
 • Kennsla í University of Malmö fyrir nemendur í náms- og starfsráðgjöf, 2008, 2009 og 2010.
 • Stóð fyrir og skipulagði Hvatningarnámskeið fyrir allar konur í Garðabæ, 2010, 2011, 2012.
 • Erindi fyrir starfsmenn Eflingar, 2010: Sjálfrækt og starfsánægja.
 • Erindi fyrir starfsmenn bókasafna grunnskólanna, 2010: Sykur fyrir sálina.
 • Erindi fyrir grunnskólastjóra, 2010: Sjálfrækt og starfsánægja.
 • Erindi og kennsla á námsstefnu fyrir Evrópska skólastjórnendur 2010 um hópráðgjöf fyrir stúdenta og vinnu gegn brotthvarfi.
 • Erindi á Landsþingi DKG 2010. Lífsstíll og markmiðssetning.
 • Erindi í Gautaborg 2009 á Evrópuráðstefnu Leonardo da Vinci um brotthvarf úr námi
 • Erindi í KHÍ, 2008: Námsstefna um brotthvarf úr námi.
 • Erindi í FG, 2007: Framtíðarsýn og forgangsröðun.
 • Stjórnun vor- og haustþinga forvarnafulltrúa framhaldsskólanna, 2000-2010: Stefnumótun í forvörnum framhaldsskólanna.
 • Erindi í Vídalínskirkju, 2006: Samskipti.
 • Fundarstjórn málþings á degi náms- og starfsráðgjafa, 2006.
 • Erindi á fundum Vertu til um land allt, bæði fyrir einstök sveitarfélög, fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga og á landsfundum Vertu til verkefnisins, 2004-2006.
 • Erindi á ráðstefnu um Brottfall úr námi á vegum Evrópuskrifstofunnar og HR, 2004.
 • Erindi á málþingi KHÍ um forvarnastarf í framhaldsskólum, 2004.
 • Erindi og kynningar á forvarnaverkefninu Vertu til á aðalfundum samtaka sveitarfélaganna víðs vegar um landið og á fundum með fulltrúum sveitarfélaganna, frá 2003.
 • Erindi um Eyjaverkefni og Vertu til á samnorrænni vímuvarnaráðstefnu á Grand hóteli, 2003.
 • Námskeið fyrir sálfræðinga og ráðgjafa í Slóvakíu.  Námskeið um stuðningskerfið Sjálfstæði – Öryggi – Árangur sem ég er einn af þremur höfundum af.
 • Erindi um forvarnaverkefnið Vertu til á ráðstefnum og blaðamannafundum, 2003
 • Erindi í stjórnunarnámi KHÍ um forvarnir og lífsleikni 2000
 • Ábyrgð og kennsla á átta námskeiðum fyrir 150 námsráðgjafa í 70 skólum um stuðningskerfið Sjálfstæði-Öryggi-Árangur.
 • Erindi um stuðningskerfið Sjálfstæði – Árangur – Öryggi á innlendum og erlendum námskeiðum og ráðstefnum.  1998-2003.
 • Erindi f. skólamálanefnd HÍK, feb. 1999. ,,Stefnumörkun í forvarnamálum innan
 • Námskeið fyrir forvarnafulltrúa framhaldsskólanna, nóvember 1998.  Erindi um margar hliðar forvarnastarfsins og hlutverk forvarnafulltrúa.
 • Fundir í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, kennarafundir og foreldrafundir, vor og haust 1998.  Erindi um stefnumörkun skólans í forvarnamálum, inntak og leiðir.  Einnig erindi um áhættuþætti og einkenni vímuefnaneyslu.
 • Námskeið um forvarnir á Akureyri á vegum Endurmenntunar HÍ, ,,Áhættuhegðun ungs fólks: fíkniefni, ofbeldi, sjálfsvíg.  Erindi um forvarnir í framhaldsskólum, markmið og leiðir.
 • Fundur með kennurum í Menntaskólanum á Akureyri, maí 1998:  Erindi um hvernig forvarnir geta komið á hagnýtan hátt inn í kennslu og annað starf skólans.
 • Almenntur starfsmannafundur í Menntaskólanum í Hamrahlíð, febrúar 1998:  Erindi um hlutverk framhaldsskólans í forvarnastarfi.
 • Aðalfundur SAMFÉS, Samtök félagsmiðstöðva, maí 1998: Erindi um forvarnargildi og möguleika í starfi félagsmiðstöðva.
 • Umsjónarmaður að dags námskeið fyrir alla framhaldsskóla landsins í forvarnarstarfi og mótun forvarnastefnu framhaldsskólanna, 1997.

 

%d bloggers like this: