Hagnýt fræðsla fyrir vinnustaði og hópa

Markmið:

  • Að skilja hvað átt er við þegar talað er um þrautseigju og hvað hugtakið felur í sér.
  • Að þekkja aðferðir og leiðir til að efla þrautseigju.
  • Að getað beitt þeim verkfærum sem þeir fá í hendur á námskeiðinu til að efla þrautseigju.
  • Að þekkja hvernig starfs- og lífsánægja tengist.
  • Að læra hagnýtar leiðir til að taka ábyrgð á eigin ánægju/vellíðan.

Örar breytingar eru hluti af nútíma vinnuumhverfi og að geta aðlagast breytingum og tileinkað sér þrautseigju er talinn vera einn af lykilfærniþáttum í atvinnulífinu.

Hugtakið þrautseigja er notað til að skilgreina þá hæfni sem einstaklingur beitir þegar hann mætir mótlæti í lífinu.

Þrautseigja einkennist af styrk, staðfestu og úthaldi til að takast á við áskoranir og krefjandi breytinga.

Fjallað verður um hvernig við túlkum og bregðumst við því sem hendir okkur og hvernig þjálfa má og efla þrautseigju með því að hafa áhrif á þessa þætti.

Einnig er farið yfir lykilþætti í starfsánægju. Sérstaklega fjallað um hvernig starfs- og lífsánægja tengist og hagnýtar leiðir til að taka ábyrgð á eigin ánægju/vellíðan í leik og starfi.

SHJ ráðgjöf – hagnýtt – faglegt –  vekjandi

Fræðslan er sniðin að þörfum verkkaupa hverju sinni og lögð rík áhersla á að þátttakendur tengi efnið við eigin raunveruleika; áskoranir, vaxtarmöguleika og lífsgæði.